ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.gr
20.00 €
2 سال
N/A
20.00 €
2 سال
.com
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.eu
8.00 €
1 سال
8.00 €
1 سال
8.00 €
1 سال
.net
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.com.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.net.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.org.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.gov.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.edu.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.info
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
9.00 €
1 سال
.org
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
11.00 €
1 سال
.mobi
14.50 €
1 سال
14.50 €
1 سال
14.50 €
1 سال
.name
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.tv
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.biz
14.50 €
1 سال
14.50 €
1 سال
14.50 €
1 سال
.me
22.00 €
1 سال
22.00 €
1 سال
22.00 €
1 سال
.pro
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains